Navázání spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem

1 Bře

V pondělí 24. července 2023 podepsali Jan Jireš za Ministerstvo obrany České republiky a Radan Kamenický za Český svaz orientačních sportů Memorandum o spolupráci, jehož cílem je navázání užších vztahů a podpora v rámci svých aktivit na celostátní úrovni.

Na úrovni Ústeckého kraje byla dne 1. března 2024 na základě tohoto Memoranda o spolupráci uzavřena mezi Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem zastoupeného plukovníkem Vítězslavem Křičkem a Ústeckým krajským svazem ČSOS zastoupeného Ing. Miroslavem Dudou Dohoda k Memorandu o vzájemné spolupráci na krajské úrovni.

Stvrzení Dohody k memorandu o spolupráci. (foto: kpt. Roman Kutílek)

Obě strany si kladou za cíl vzájemnou spoluprací podpořit orientační sporty jako sportovní činnost spojenou s branností a přípravou občanů k obraně státu (POKOS). Členové ÚKS ČSOS se budou moci zapojit do akcí pořádaných KVV Ústí nad Labem pro děti a mládež v rámci POKOS, zatímco vojáci si v rámci svého výcviku budou moci vyzkoušet orientaci s mapou v terénu. Spolupráce bude probíhat také při pořádání branně-vědomostních soutěží nebo projektových dnů na základních a středních školách se zapojením orientace v terénu. Na společných akcích budou účastníci seznamovaní s orientačními během s činností Armády ČR a s možnostmi, jak se zapojit do přípravy k obraně státu.

Smlouva nabývá účinnost 1. dubna 2024 a hned 6. dubna 2024 se účastníci dvou Oblastních žebříčků pořádaných v Telnici TJ Lokomotivou Teplice a KOB Ústí nad Labem budou moci s vojáky Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem setkat a seznámit se s činností Armády ČR. Připravuje se zmapování Vojenského výcvikového prostoru Tisá, přičemž nová mapa bude sloužit nejen vojákům, ale také k tréninkům orientačním běžcům. Společné akce se připravují pro jednotlivé školy. Aktivity budou probíhat i během orientačních tréninků.

Článek na stránkách Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

Dohoda k Memorandu o spolupráci KVV Ústí nad Labem – ÚKS ČSOS (celý text)

Memorandum o spolupráci (celý text)

Přebor škol v OB – krajské kolo

24 Úno

Valná hromada Ústeckého krajského svazu ČSOS vybrala pro rok 2024 pořadatele krajského kola přeboru škol v orientačním běhu. Po dohodě mezi zájemci o pořádání byl zvolen klub TJ Lokomotiva Teplice, který nejlepší školy Ústeckého kraje přivítá 22. května 2024 v Proboštově na mapě Jaroslav. Připravena bude krátká trať. Zúčastnit se může jakákoli škola se sídlem na území Ústeckého kraje. V některých okresech budou uspořádány okresní kola, výsledky z nich pro účast v krajském kole nejsou podstatné.

Z Ústeckého kraje postoupí dále jedna základní škola (kategorie D7, H7, D9, H9 – druhý stupeň ZŠ) a jedna střední škola (kategorie DS, HS). Vítězné školy si zajistí právo startu na celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2023/2024. Ve středu 12. června 2024 se ti nejlepší představí na tratích připravených klubem SK Brno Žabovřesky. Další informace lze získat na stránkách Přeboru škol v orientačním běhu 2023/2024.

Olympiáda dětí a mládeže 2024

24 Úno

České Budějovice od 23. do 27. června 2024 přivítají mladé olympioniky v rámci Her XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024. Sportovci se objeví také v dalších hostujících městech – Tábor, Hluboká nad Vltavou, Lišov. Bojovat se o medaile se bude tradičně 4 dny na 27 sportovištích. Nás může těšit, že orientační běh bude také zastoupen.

Každý kraj vysílá jednu dívku a jednoho chlapce v kategorii D12, resp. H12 (ročníky 2012 a 2013) a dvě dívky a dva chlapce v kategorii D14, resp. H14 (ročníky 2010 a 2011). Závodit se bude ve třech disciplínách – sprint (sportovní areál Sportovní klub Policie České Budějovice), krátká trať (Lišov) a sprintové štafety (Výstaviště České Budějovice). Štafety se běží v pořadí (D14-D12-D14 a H14-H12-H14).

Nominace proběhne podle aktuální formy a dosažených výsledků během sezóny. Podmínkou je bydliště v Ústeckém kraji. Dívky nemohou soutěžit mezi chlapci. Mladší ročníky nemohou soutěžit ve starších kategoriích. Krajská uzávěrka přihlášek je 27.5.2024 8:00 hod., ale v rámci Ústeckého krajského svazu ČSOS byla stanovena na 6.5.2024 po závodech pořadaných LDC 4. a 5.5.2024 z důvodu výroby dresů podle velikostí nominovaných dětí.

Trenéři jednotlivých klubů jsou pravidelně informováni o dalších podmínkách a při výběru nominovaných je s nimi spolupracováno. Zároveň bude potřeba vybrat dva trénery jako doprovod dětí na olympiádu.

Časový harmonogram:
Neděle 23. 6. – modelový trénink v Českých Budějovicích
Pondělí 24. 6. – sprint, České Budějovice
Úterý 25. 6. – krátká trať, Lišov
Čtvrtek 27. 6 – sprintové štafety, České Budějovice

Další informace lze získat v propozicích a také přímo na stránkách Her XI. letní olympiády dětí a mládeže. Dětem přejeme hodně štěstí, správný směr a ať se jim nominační závody vydaří.

ÚKS ČSOS – Vítejte na nových stránkách

24 Úno

Dne 18.01.2024 se konala Valná hromada Ústeckého krajského svazu ČSOS (ÚKS ČSOS), které se zúčastnilo 8 ze 13 delegátů (61 %). Jedním z hlavním bodů byla volba nového předsedy. Současný předseda Michal Žejdlík již v této funkci pokračovat nechtěl a tak bylo jasné, že ÚKS ČSOS bude mít nového předsedu. Jediným uchazečem o tuto funkci byl Miroslav Duda, kterého valná hromada jednomyslně schválila. Současně s novým předsedou má ÚKS také nové stránky – https://o-serie.cz (pozn. někdy se stane, že proklik nefunguje a je nutné odkaz zkopírovat a vložit jej do prohlížeče či rovnou vepsat o-serie.cz).

Michalovi Žejdlíkovi patří velké poděkování za desetiletou činnost v krajském svazu, kde působil od samého založení. Za tu dobu udělal spoustu práce, zorganizoval výpravy na olympiády a podílel se na realizaci školních přeborů. Za jeho působení došlo k několikanásobnému navýšení rozpočtu, z čehož měly přínos kluby v kraji. Pro svého následníka tak nastavil laťku vysoko.

Současně se jmenováním nového předsedy Miroslava Dudy došlo ke změně sídla ÚKS na Velemín 120, 411 31 Velemín. Telefonní kontakt 739306041, e-mail: mirovi@seznam.cz . Datová schránka (zkysved), IČ: 04863542 a bankovní účet zůstávají stejné.

Zápis z VH ÚKS ČSOS 2024

Usnesení VH ÚKS ČSOS 2024