Navázání spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem

1 Bře

V pondělí 24. července 2023 podepsali Jan Jireš za Ministerstvo obrany České republiky a Radan Kamenický za Český svaz orientačních sportů Memorandum o spolupráci, jehož cílem je navázání užších vztahů a podpora v rámci svých aktivit na celostátní úrovni.

Na úrovni Ústeckého kraje byla dne 1. března 2024 na základě tohoto Memoranda o spolupráci uzavřena mezi Krajským vojenským velitelstvím Ústí nad Labem zastoupeného plukovníkem Vítězslavem Křičkem a Ústeckým krajským svazem ČSOS zastoupeného Ing. Miroslavem Dudou Dohoda k Memorandu o vzájemné spolupráci na krajské úrovni.

Stvrzení Dohody k memorandu o spolupráci. (foto: kpt. Roman Kutílek)

Obě strany si kladou za cíl vzájemnou spoluprací podpořit orientační sporty jako sportovní činnost spojenou s branností a přípravou občanů k obraně státu (POKOS). Členové ÚKS ČSOS se budou moci zapojit do akcí pořádaných KVV Ústí nad Labem pro děti a mládež v rámci POKOS, zatímco vojáci si v rámci svého výcviku budou moci vyzkoušet orientaci s mapou v terénu. Spolupráce bude probíhat také při pořádání branně-vědomostních soutěží nebo projektových dnů na základních a středních školách se zapojením orientace v terénu. Na společných akcích budou účastníci seznamovaní s orientačními během s činností Armády ČR a s možnostmi, jak se zapojit do přípravy k obraně státu.

Smlouva nabývá účinnost 1. dubna 2024 a hned 6. dubna 2024 se účastníci dvou Oblastních žebříčků pořádaných v Telnici TJ Lokomotivou Teplice a KOB Ústí nad Labem budou moci s vojáky Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem setkat a seznámit se s činností Armády ČR. Připravuje se zmapování Vojenského výcvikového prostoru Tisá, přičemž nová mapa bude sloužit nejen vojákům, ale také k tréninkům orientačním běžcům. Společné akce se připravují pro jednotlivé školy. Aktivity budou probíhat i během orientačních tréninků.

Článek na stránkách Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

Dohoda k Memorandu o spolupráci KVV Ústí nad Labem – ÚKS ČSOS (celý text)

Memorandum o spolupráci (celý text)