Pravidla

Severní orienťácká série (SOS)


Celoroční tréninková liga klubů orientačního běhu z Ústeckého kraje.

Pořadatelé:

  1. Pořadatelem se může stát kdokoli (klub i jednotlivec), kdo se přihlásí a bude schválen, především s ohledem na vhodnost termínu akce a rovnoměrné rozložení akcí v prostoru.
  2. Pořadatel si sám stanoví prostor tréninku (městský, lesní, smíšený,…), počet a délku tratí, mapu (měřítko, případné úpravy), čas, startovné, způsob ražení, registrace závodníků a další.
  3. Propagaci akce provádí sám, přičemž akce bude zveřejněna i na webových stránkách SOS a vedoucím zapojených oddílů bude pozvánka zaslána e-mailem dle ORISu.
  4. Po skončení akce zašle pořadatel konečné výsledky na e-mail: mirovi@seznam.cz
  5. Pořadatel (jednotlivec) získá do celkového bodování SOS za uspořádaný závod 100 bodů.

Závodníci:

  1. Závodníkem se může stát kdokoli, kdo se přihlásí dle pravidel stanovených pořadatelem jednotlivého akce (nemusí být členem pořádajících klubů). Přihlášením do jednotlivého závodu souhlasí s tím, že bude veden i ve výsledkové listině SOS.
  2. Každý závodník bere na vědomí, že z akcí mohou být pořizovány fotografie a ty následně v rámci propagace OB včetně uvedení jména, příjmení a klubu zveřejněny na stránkách jednotlivých klubů či stránkách SOS. V případě nesouhlasu je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele (nemusí být zveřejněny fotografie i případně výsledky tohoto závodníka). Zároveň bere na vědomí, že se účastní na vlastní nebezpečí.

Výsledky:

  1. Z výsledků jednotlivých akcí je sestavován jeden žebříček (ten může být dále rozdělen na dílčí kategorie – ženy x muži, věk …). Rozhodujícím a jediným kritériem je dosažené pořadí na akci. Čím vyšší pozice, tím více bodů do celkového hodnocení SOS.
  2. V případě více kategorií (tratí) jsou tyto řazeny dle obtížnosti. V nejtěžší kategorii závodníci získají od 100 bodů až do 1 bodu. Vítěz získává 100 bodů, poslední závodník 1 bod, ostatní rovnoměrný počet bodů podle dosažené pozice (tzn. něco mezi 100 a 1 bodem). V každé další kategorii se maximální počet bodů snižuje vždy o 15 bodů. Tzn. vítěz druhé nejtěžší kategorie získá 85 bodů, vítěz třetí nejtěžší kategorie 70 bodů, dále 55 bodů, 40 bodů, 25 bodů atd. Body se počítají na 1 desetinné místo.
  3. Do celkových výsledků je započteno 60 % závodů. V případě, že závodník absolvuje více závodů, počítají se výsledky z těch nejlepších. Viz tabulka.
Počet závodůPočet započítávaných závodů (60%)
32
43
53
64
74
85
95
106
116
127

Případné nápady na zlepšení zasílejte na e-mail: mirovi@seznam.cz